പോരുവഴി പെരുവിരുത്തി മലനട ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പ്രധാന ഉപക്ഷേത്രമായ കിഴക്കേഭാഗത്ത് അപ്പുപ്പൻ നടയിലെ ഈ വർഷത്തെ ഉച്ചാര മഹോത്സവം 2020 ഫെബ്രുവരി 11 നും, രണ്ടാം ഉപക്ഷേത്രമായ വടക്കേമുറി ഇലഞ്ഞിമ്മൂട്‌ ക്ഷേത്രത്തിലെ കുഭം 1 മഹോത്സവം 2020 ഫെബ്രുവരി 14 നും നടക്കുന്നു.

ഏവർക്കും സ്വാഗതം :

 
 •   
 •   
 •   
 •   
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments

ബഹുമാന്യ ഭക്തജനങ്ങളെ,

ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിലെ ഏക ദുര്യോധന ക്ഷേത്രമായ പോരുവഴി പെരുവിരുത്തി മലനട ക്ഷേത്രത്തിലെ ഈ വർഷത്തെ മലക്കുട മഹോത്സവത്തിന് തുടക്കം ആവുകയായി.

മീനത്തിലെ ഒന്നാം വെള്ളി സൂര്യപൊങ്കാല സമർപ്പിച്ചു കൊടിയേറ്റ് സദ്യ നടത്തി കൊടിയേറി രണ്ടാം വെള്ളി വമ്പിച്ച കെട്ടുകാഴ്ചകളോടും ആചാരകരിമരുന്നു പ്രയോഗത്തോടും കൂടി ഉത്സവം സമാപിക്കുകയും മൂന്നാം വെള്ളി കൊടി ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന സമ്പ്രദായം ആണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിലനിന്നു പോകുന്നത്.

ഇത് ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഒഫീഷ്യൽ പോസ്റ്ററുകളിൽ ഒന്ന്.എല്ലാവരും ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തുള്ള നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ അറിയിച്ചു പോരുവഴിക്കാരുടെ സ്വകാര്യ അഹങ്കാരമായ മലക്കുട മഹോത്സവത്തെ ഒരു വൻ വിജയമാക്കി തീർക്കുന്നതിൽ പങ്കാളികൾ ആകണം എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു.

തുടന്നുള്ള പോസ്റ്റുകളിലും എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങളുടെയും പൂർണ്ണപിന്തുണയും സഹകരണവും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നല്ല ദിനം ആശംസിക്കുന്നു.

 
 •   
 •   
 •   
 •   
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments

പോരുവഴി പെരുവിരുത്തി മലനട ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പ്രധാന ഉപക്ഷേത്രമായ കിഴക്കേഭാഗത്ത് അപ്പുപ്പൻ നടയിലെ ഈ വർഷത്തെ ഉച്ചാര മഹോത്സവം 2018 ഫെബ്രുവരി 11 നും, രണ്ടാം ഉപക്ഷേത്രമായ വടക്കേമുറി ഇലഞ്ഞിമ്മൂട്‌ ക്ഷേത്രത്തിലെ കുഭം 1 മഹോത്സവം 2018 ഫെബ്രുവരി 13 നും നടക്കുന്നു.

ഏവർക്കും സ്വാഗതം :

 
 •   
 •   
 •   
 •   
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments

പോരുവഴി പെരുവിരുത്തി മലനട ക്ഷേത്രത്തിൻറെ പ്രധാന ഉപക്ഷേത്രമായ കിഴക്കേ ഭാഗത്തു അപ്പുപ്പൻ നടയിലെ ഉച്ചാര മഹോത്സവം 04-02-2018 നു കൊടിയേറി 11-02-2018 നു വിവിധ പരുപാടികളോടുകൂടി ആചരിക്കുകയാണ്. ഇതിനോട് അനുബന്ധിച്ചു നൽകി വരുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ പ്രോത്സാഹന സമ്മാനത്തിന്റെ അറിയിപ്പ് താഴെക്കൊടുക്കുന്നു.

 
 •   
 •   
 •   
 •   
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments

ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിലെ ഏക ദുര്യോധന ക്ഷേത്രമായ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പോരുവഴി പെരുവിരുത്തി മലനടയുടെ ഉപക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്നായ, തെക്കുപുറത്തു ക്ഷേത്രസന്നിധിയിൽ നിൽക്കുന്ന ആൽ മരത്തിൽ കാള തലയുടെ രൂപസാദൃശ്യമുള്ള ചില്ല രൂപം കൊണ്ടു.

ദുര്യോധനന്റെ ഇഷ്ട സുഹൃത്തായ കർണ്ണന്റെ ഇരിപ്പിടസ്ഥാനം ആണ് തെക്കുപുറത്തു ക്ഷേത്രം. മലയപ്പുപ്പന്റെ ഈ വിചിത്ര സൃഷ്‌ടി കാണുവാൻ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ ആണ് അപ്പൂപ്പന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

ചിത്രങ്ങൾ: മലനട ലൈവ് ടീം

 
 •   
 •   
 •   
 •   
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments

മകരവിളക്കും സമൂഹ സദ്യയും

പോരുവഴി പെരുവിരുത്തി മലനടയിലെ ഈ വർഷത്തെ മകരവിളക്ക് മഹോത്സവം 1193 ധനു 30 നു (ജനുവരി 14, 2018) നടക്കുന്നു. മകരവിളക്കിന് നടക്കുന്ന സമൂഹ സാദ്യയിലും വൈകിട്ടു നടക്കുന്ന വിളക്കിലും ഏവർക്കും മലയപ്പുപ്പന്റെ മണ്ണിലേക്ക് സ്വാഗതം.

– പോരുവഴി പെരുവിരുത്തി മലനട ദേവസ്വം

 
 •   
 •   
 •   
 •   
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments

ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിലെ ഏക ദുര്യോധന ക്ഷേത്രം – പോരുവഴി പെരുവിരുത്തി മലനട

കൗരവരിൽ മൂത്തവനായ ദുര്യോധനനെ പൂജിക്കുന്ന ക്ഷേത്രമാണ് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കുന്നത്തൂർ താലൂക്കിൽ പോരുവഴി ഗ്രാമത്തിലെ ഇടയ്ക്കാട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ‘പോരുവഴി പെരുവിരുത്തി മലനട’ ക്ഷേത്രം.

ഭൂമിക്കു കരം പിരിവു തുടങ്ങുന്ന കാലം മുതൽ പട്ടയധരന്റെ സ്ഥാനത്തു ‘ദുര്യോധനൻ’ എന്ന പേരിൽ നികുതി അടയ്‌ക്കുന്ന മണ്ണ്. ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിലെ ഏക ദുര്യോധന ക്ഷേത്രം ആണ് പോരുവഴി പെരുവിരുത്തി മലനട. ശ്രീകോവിലോ വിഗ്രഹമോ ഇല്ലാത്ത ക്ഷേത്രം കൂടിയാണിത്. ദ്രാവിഡാചാര വിധിപ്രകാരമുള്ള പൂജകൾ ആണ് ഇവിടെ ചെയ്തുവരുന്നത്. കുറവ സമുദായത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലും 7 കരകളിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഭരണസമിതിയിലുമാണ് ക്ഷേത്ര നിയന്ത്രണം. Continue reading “ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിലെ ഏക ദുര്യോധന ക്ഷേത്രം”

 
 •   
 •   
 •   
 •   
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments